Wat is Identity Lifecycle Management (ilm)?

IDentity Lifecycle Management, of ILM, is een buzz-zin die verwijst naar een verzameling technologieën en bedrijfsprocessen die worden gebruikt bij het creëren, beheren, coördineren en beperken van de identificatie, toegang en beheer van identiteiten voor toegang tot zakelijke tools en informatie. ILM is nauw verbonden met Identiteit Management (IdM) en Identity en Access Management (IAM).

Toegang tot kritieke bedrijfsgegevens

ILM, ook bekend als Identity Life Cycle Management, omvat de volledige behoefte van een werknemer om toegang te krijgen tot kritieke bedrijfsgegevens, apps en tools om zijn taken effectief uit te voeren en bedrijfsdoelstellingen te bereiken. Het houdt in dat werknemers toegang hebben op verschillende tijden en locaties, terwijl ze loggen, bewaken en de toegang beperken wanneer dat nodig is om de beveiliging te verhogen en de bedrijfskritieke gegevens van de onderneming te beschermen.

Identity Lifecycle Management komt ook tegemoet aan de noodzaak om toegang uit te schrijven of te verwijderen wanneer een werknemer het bedrijf verlaat of van rol verandert binnen het bedrijf.

Identity Lifecycle Management vs. Information Lifecycle Management

Hoewel Identity Lifecycle Management het ILM-acroniem deelt met Information Lifecyle Management, verwijzen de twee naar verschillende activa van een onderneming. De focus van Information Lifecycle Management ligt op het beheren van de gegevens van een organisatie, terwijl Identity Lifecycle Management zich richt op de personen die toegang hebben tot en werken met die gegevens.