Aan de slag met Windows Server 2022

Met de preview van Windows Server 2022, de LTSC-opvolger van Windows Server 2019, levert Microsoft ook de bijbehorende container image. We geven een overzicht van de setup en installatie.

Met de preview van Windows Server 2022 kunnen deelnemers aan het Microsoft Insider Programma de laatste versie van de preview van Windows Server 2022 downloaden. De definitieve versie moet tegen Q4/2021 uitkomen, dus nog voor het einde van dit jaar.

De LTSC-opvolger van Windows Server 2019 is beschikbaar als servervariant maar ook als container image. Alle nieuwe functies zijn nog niet beschikbaar in de preview. Microsoft werkt de build-versies van de respectieve preview bij op de hierboven gelinkte pagina. De geïnstalleerde versie kan telkens worden bepaald via winver.exe.

Er zijn momenteel geen grote vernieuwingen te bespeuren in de nieuwe versie, dit geldt ook voor de bedrijfsmodi van Active Directory. Deze worden nog steeds "Windows Server 2016" genoemd. Met de definitieve versie wil Microsoft slechts 5 jaar ondersteuning bieden, in tegenstelling tot de 10 jaar die de vorige versies boden.

Nieuwe functies in Windows Server 2022

Er wordt niet verondersteld dat er in Windows Server 2022 grote sprongen worden gemaakt ten opzichte van Windows Server 2019. De veranderingen zitten in de details. Ten eerste krijgt Windows Server 2022 een nauwere verbinding met Microsoft Azure, dat op zijn beurt zal worden beheerd met nieuwe versies van Windows Admin Center. Vanaf versie 2103.2 is het Windows Admin Center compatibel met de functies in Windows Server 2022 en kunnen ook Azure-functies zoals Azure Arc of Storage Migration Service worden gekoppeld aan Windows Server 2022. Eenvoudig gezegd is Azure Arc bedoeld om functies en technologieën uit Microsoft Azure direct beschikbaar te maken in lokale datacenters.

Nieuwe beveiligingsfuncties ondersteunen hardwarebeveiligingsopties. De Secure Core Server en de Secured Connectivity zijn in de eerste plaats bedoeld om aanvallen op de server te beperken. Voor het gebruik is echter hardware nodig die de nieuwe functies ondersteunt. De Trusted Platform Module en System Guard vormen de basis. De servers maken gebruik van technologieën van Hyper-V voor een veilige werking.

Windows Server 2022 vertrouwt op TLS 1.3 en beveiligde communicatie via HTTPS, evenals AES-256-versleuteling voor SMB-verbindingen.

Installatie van Windows Server 2022 en eerste vernieuwingen

De installatie van Windows Server 2022 verschilt niet van die van Windows Server 2019. Op diverse plaatsen is de aanduiding "Microsoft Server" te vinden. Microsoft heeft echter reeds het gerucht ontzenuwd dat een hernoeming van Windows Server naar Microsoft Server wordt overwogen. De respectieve serienummers voor de installatie veranderen tussen de preview versies en kunnen gemakkelijk op het internet worden gevonden. Aangezien de huidige versie een preview is, maakt Microsoft geen geheim van de serienummers.

De Standard en Datacenter edities met en zonder desktop zijn nog steeds beschikbaar. De nieuwe Windows-serverversie heeft al een installatie van Microsoft Edge, de opvolger van Internet Explorer. De Server Manager is ook nog aan boord. Microsoft breidt de mogelijkheden van het Windows Admin Centre echter geleidelijk uit, zodat in de toekomst steeds meer administratieve functies naar de webgebaseerde interface zullen verhuizen.

De belangrijkste vernieuwingen die Microsoft in de nieuwe serverversie voor de preview aankondigt, zijn vooral verbeterde prestaties op diverse netwerkgebieden.

Nieuw container image voor Windows Server 2022

Met Windows Server 2022 verschijnt ook een nieuw container image. Naast de vertrouwde core- en nano-images biedt Windows Server 2022 de nieuwe Windows Server-image. Dit moet vrij uitgebreide mogelijkheden bieden binnen een container die voorheen alleen waren voorbehouden aan volledig geïnstalleerde servers met een grafische gebruikersinterface.

De nieuwe versie biedt ondersteuning voor bijna alle Windows API's die ontbreken in de nano- en core-image. De basis van het image is een volledig geïnstalleerde versie van Windows Server 2022, zodat het image ook 5 jaar ondersteuning heeft, net als Windows Server 2022 zelf. Op containers die met dit image zijn gemaakt, moeten ook serverservices kunnen worden geïnstalleerd, bijvoorbeeld een vrijwel onbeperkte IIS-installatie met onbeperkte gelijktijdige verbindingen.

Het image heeft een grootte van 3,1 GB. Containers op basis van de image worden ook verondersteld grafische versnelling te bieden. Momenteel kan de image alleen worden geïnstalleerd en gestart op Windows Server 2022. Om van Windows Server 2022 een container host te maken voor de nieuwe image, zijn de volgende commando's nodig in PowerShell:

Install-Module -Name DockerMsftProvider -Repository PSGallery -Force
Install-Package -Name docker -ProviderName DockerMsftProvider
Restart-Computer -Force

Na het herstarten, kan de geïnstalleerde Docker-versie worden gecontroleerd met het volgende commando:

Get-Package -Name Docker -ProviderName DockerMsftProvider
Find-Package -Name Docker -ProviderName DockerMsftProvider

Docker wordt vervolgens gestart met het volgende commando:

Start-Service Docker

Ten slotte kan op de Windows-server het image worden gedownload via Docker:

docker pull mcr.microsoft.com/windows/server/insider:10.0.20344.1

Wanneer u downloadt, is het belangrijk om de nieuwste versie te gebruiken. De versie is te vinden in de Docker Hub https://hub.docker.com/_/microsoft-windows-server-insider/. Om een container op basis van de image te starten, wordt het volgende commando gebruikt:

docker run -it mcr.microsoft.com/windows/server/insider:10.0.20344.1 cmd

De respectieve gedownloade versie moet hier ook worden opgegeven. De container kan ook worden gestart in Hyper-V isolatiemodus. Dit vereist nog steeds de installatie van Hyper-V op de server.