Wat zijn MSSP’s?

In het licht van de toenemende dreiging van cyberaanvallen en hackerscriminaliteit neemt de acceptatie van MSSP-diensten (Managed Security Service Provider) onverbiddelijk toe. Dit artikel geeft een overzicht van de sector en belicht de voordelen van dergelijke diensten.

Managed security services (MSS) in de IT-sector verwijzen naar netwerkbeveiligingsdiensten die worden uitbesteed aan een externe leverancier. Aanbieders van dergelijke beveiligingsdiensten worden Managed Security Service Providers (MSSP) genoemd. De basis voor een dergelijke uitbesteding is meestal de overtuiging dat het verantwoordelijke gebied van de informatiebeveiliging (naleving van de DSGVO, preventie van gegevensdiefstal & hackeraanvallen, enz.) in goede handen is bij een dienstverlener die op dit gebied gespecialiseerd is en dat op die manier interne personele middelen vrijkomen voor taken met een toegevoegde waarde. De trend zet door; volgens recente enquêtes zegt meer dan 80% van de IT-deskundigen in bedrijven al met een MSSP-dienst te hebben gewerkt.

Wat zijn de voordelen van MSSP-diensten?

Het opbouwen van een eigen cyberbeveiligingsdeskundigheid van een bedrijf brengt enorme kosten en tijd met zich mee, niet in de laatste plaats vanwege de beveiligingsinfrastructuur die hiervoor nodig is en de snel veranderende juridische situatie. Om deze reden rijpt de overweging om een dergelijk gevoelig onderwerp uit te besteden aan gespecialiseerde Managed Security Service Providers in de directies van bedrijven.

Om aan de eisen van de beveiligingsmarkt en de voortschrijdende specialisatie daarvan te voldoen, zijn MSSP's verplicht hun klanten tegen calculeerbare kosten een passende beveiligingsmix te bieden. Deze mix moet individuele kwetsbaarheden van de interne data-infrastructuur van het bedrijf afdekken en voldoen aan de persoonlijke beveiligingsbehoeften van het management en de werknemers van de klant.

MSSP-leveranciers combineren, afhankelijk van het risicoprofiel, personele vaardigheden, processen, hulpmiddelen en technologieën om het beveiligingsnetwerk van het bedrijf uit te breiden en het risico en het schadepotentieel van hackeraanvallen te verminderen. Daartoe maken zij gebruik van digitale bewakings- en beveiligingsdiensten, alsmede van functies van het netwerkexploitatiecentrum, die alle bedrijfsgegevens en IT-infrastructuur beschermen en toch een onbelemmerde toegang tot verkoop- en voorraadgegevens mogelijk maken. Het resultaat zijn complexe IT-oplossingen die zorgen voor maximale beveiliging en connectiviteit op hetzelfde IT-platform, waardoor de gemiddelde inkomsten per gebruiker (ARPU) toenemen.

Eisen voor de cyberbeveiliging van MSSP-concepten

  • Zichtbaarheid: Door de toenemende aanvalsoppervlakken, met name op het gebied van mobiele apparaten, schakelen ondernemers MSSP-providers in voor ondersteuning in de strijd tegen cyberaanvallen. Vaak leiden defecte plug-ins tot een slechte zichtbaarheid en vormen zo een zwak punt in het systeem.
  • Operationele efficiëntie: een beheerde dienst kan niet kostendekkend worden geëxploiteerd als er geen efficiënte voorziening in het front-endgebied is als gevolg van een gebrek aan integratie van beveiligingscomponenten of een gefragmenteerde systeemarchitectuur. Handmatig te bedienen beveiligingsworkflows zijn hier niet de oplossing, ze verhogen het operationele risico, vertragen DevOps-cycli, beïnvloeden de klantervaring en verhogen de administratieve overhead.
  • Diversificatie van het aanbod: MSSP's bieden een breed portfolio van gekwalificeerde beveiligingsdiensten die ofwel zijn toegesneden op de individuele behoeften van individuele klanten ofwel voldoen aan een breed scala van vereisten als standaard servicemodules.
  • Inlichtingen over bedreigingen: om cyberaanvallen tegen te gaan, is permanente online toegang tot alle defensie- en informatiebeheersystemen in real time vereist.

.