De grootste bedreigingen voor het bedrijfsleven

Een onderzoek van FM Global identificeert machinebreuk, cyberrisico's en natuurrampen als de meest voorkomende operationele gevaren.

Machinebreuk, cyberaanvallen en natuurrampen zijn de risico's die in de afgelopen vijf jaar het vaakst tot een negatieve impact op het bedrijfsleven hebben geleid. Andere bedreigingen zijn geopolitieke conflicten, verstoringen van de bevoorradingsketen en brandincidenten. Dit is de conclusie van een enquête onder senior finance executives, uitgevoerd door CFO Research Services in opdracht van FM Global.

Drie risico's die het bedrijf van finance executives de afgelopen vijf jaar het meest hebben getroffen, springen er duidelijk uit: 66 procent van de respondenten zegt dat hun bedrijf schade heeft geleden door defecte machines. 59 procent zegt dat hun bedrijf al het slachtoffer is geweest van een datalek of cyberaanval. Meer dan de helft (52 procent) van de bedrijven is in de afgelopen vijf jaar getroffen door natuurrampen. De meerderheid (54 procent) zegt ook dat hun bedrijf nog geen adequaat verliespreventieprogramma heeft ontwikkeld of getest.

"Het aantal bedrijven dat zegt verliezen te hebben geleden door operationele risico's is opvallend hoog - en relatief weinig bedrijven zijn ervan overtuigd dat ze goed zijn voorbereid op een verstoring", zegt Achim Hillgraf, hoofdvertegenwoordiger van FM Global in Duitsland. "Maar uit de resultaten blijkt ook dat financiële managers zich ervan bewust zijn dat het gebruik van verliespreventieprogramma's de weerbaarheid van een bedrijf kan versterken." Van de ondervraagden vond 56% verliespreventie even belangrijk als verzekeringsdekking.

Slecht voorbereid

Slechts 34 procent van de financiële managers is van mening dat hun bedrijf "zeer goed" is voorbereid in het geval van een machinebreuk. Wat natuurrampen betreft, is slechts 33% van mening dat hun bedrijf "zeer goed" voorbereid is. Slechts 24 procent denkt dat hun bedrijf een datalek of cyberaanval "zeer goed" zou kunnen overleven.

Stijgende risicopercepties

68 procent van de financiële managers vreest dat hun inkomsten of winst de komende twee jaar kwetsbaarder zullen worden voor operationele risico's. Achtenvijftig procent zegt dat de noodzaak om deze risico's te beheersen het moeilijker zal maken om de inkomsten- of winstdoelstellingen in de komende twee jaar te halen.

Bescherming

41 procent van de financieel managers zegt dat ze van plan zijn om zich in de komende twee jaar meer te richten op verliespreventie. Bijna evenveel respondenten (38%) zeggen dat verliespreventie en beperking van schade belangrijker zijn dan verzekeringsdekking.

Resilience

Over het geheel genomen blijkt uit de enquête dat er in de toekomst een grotere behoefte aan veerkracht zal zijn. 86 procent van de respondenten antwoordde dat bedrijven in de toekomst veerkrachtiger zullen moeten zijn.

"De taak van de financieel manager wordt bemoeilijkt door ernstige risico's. Operationele risico's zoals cyberrisico's, natuurrampen en machinebreuk leiden tot meer volatiliteit en brengen, als ze niet adequaat worden beheerst, het bereiken van de inkomsten- en winstdoelstellingen in gevaar", aldus Hillgraf. "Een essentieel onderdeel van een succesvol risicobeheerprogramma is een effectief schadepreventieprogramma in combinatie met het opbouwen van bedrijfsweerbaarheid om de zich steeds ontwikkelende risico's in verband met technologie, politiek en milieu aan te pakken."