Nieuwe Duitse norm voor rampenbestrijding

De BSI-normen 100-1, 100-2 en 100-3 bevatten aanbevelingen voor het organisatorische kader en voor methoden, procedures en maatregelen ter waarborging van de informatiebeveiliging. Nu breidt het Bundesamt für Informationssicherheit (BSI) deze reeks uit met nog een norm.

Met de nieuwe norm 100-4 Emergency Management biedt het BSI een belangrijke reeks regels voor het opzetten en documenteren van emergency management. De norm beschrijft niet alleen een abstracte procedure. Het geeft veeleer concreet advies over de wijze waarop de vereiste maatregelen ten uitvoer kunnen worden gelegd en toont een systematische manier om adequaat en efficiënt te reageren in geval van noodsituaties van uiteenlopende aard en om belangrijke bedrijfsprocessen snel te hervatten.

Het accent ligt hier op het vermijden van noodsituaties en het minimaliseren van de schade in geval van een noodsituatie. Het BSI heeft de definitieve versie op CEBIT 2009 gepresenteerd en stelt BSI-norm 100-4 gratis als download ter beschikking.

Daarnaast is de norm als boekpublicatie "Emergency Management - BSI Standard 100-4 on Business Continuity" verkrijgbaar bij het Bundesanzeiger Verlag (ISBN: 978-3-89817-693-4) voor een prijs van €39,80.