Customer Identity Access Management nauwelijks in gebruik

Het bewustzijn van gegevensbescherming en -beveiliging is toegenomen. Tegelijkertijd heeft de toevloed van AI- en IoT-gebaseerde technologieën kwetsbaarheden gecreëerd in veel gegevensketens. Customer Identity and Access Management (CIAM) kan deze beveiligingskloof dichten. Maar volgens een onderzoek van Forrester maakt minder dan de helft van de ondernemingen wereldwijd gebruik van een dergelijke oplossing.

In opdracht van digitaal identiteitsbeheer-leverancier ForgeRock heeft Forrester Consulting wereldwijd 409 IT-beslissers op het gebied van identiteits- en toegangsbeheer (IAM) ondervraagd, met 500 of meer werknemers. De deelnemers aan de studie werd gevraagd naar hun gebruik van IAM-technologie, de benaderingen die zij gebruikten, de uitdagingen waarmee zij werden geconfronteerd en de voordelen die zij behaalden.

Het is dan ook geen verrassing dat het beveiligen van klantgegevens een prioriteit is: Bedrijven kunnen zich op deze manier van hun concurrenten onderscheiden. Driekwart van de bedrijven zegt dat zij de bescherming van de privacy van klanten als een concurrentievoordeel beschouwen. 79 procent zegt dat de bescherming van de privacy van klanten een kritieke bedrijfsprioriteit is, en 80 procent van de ondervraagde bedrijven zegt dat bij de ontwikkeling van nieuwe producten, diensten en toepassingen vanaf het begin rekening wordt gehouden met veiligheids- en privacyoverwegingen.

Gevaar van IoT en AI

Het toenemende gebruik van kunstmatige intelligentie (AI) en het Internet of Things (IoT) als onderdeel van de digitalisering van ondernemingen wordt door veel IT-besluitvormers echter als een bedreiging gezien. Zo gaf 67 procent van de respondenten aan dat AI een bedrijfsdoel is en 64 procent was dezelfde mening toegedaan over IoT. Beveiligingsproblemen belemmeren echter de implementatie: 60 procent van de besluitvormers is van mening dat de implementatietijd voor AI en IoT in hun bedrijf is toegenomen als gevolg van de vereiste beveiligingsmethoden.

57 procent van de respondenten meldt dat hun klanten te maken kunnen krijgen met grotere veiligheids- en privacyrisico's als gevolg van de inzet van AI en IoT, en 44 procent is het ermee eens dat dit kan leiden tot weerstand tegen verdere AI- en IoT-implementaties. Meer dan de helft (55%) heeft moeite om het personeel te behouden dat nodig is om ervoor te zorgen dat AI-modellen correct zijn. En terwijl gegevens die worden gegenereerd door het IoT digitale business stimuleren, heeft 51% van de bedrijven moeite om deze gegevens correct op te slaan en te beveiligen.

Veiligheid door CIAM

Minder dan de helft (48%) van de ondervraagde IT-besluitvormers zegt dat hun bedrijf gebruik maakt van customer identity and access management (CIAM). Daarvan vertrouwt de meerderheid (61%) op uitbreidingen van bestaande systemen voor identiteits- en toegangsbeheer (IAM) voor werknemers als CIAM-normen.

Bovendien zegt 62 procent van de bedrijven twee-factor authenticatie te gebruiken. 61 procent staat klanten toe hun socialemedia-identiteit als inlognaam te gebruiken en opnieuw 48 procent maakt gebruik van een biometrische oplossing.

Die bedrijven met geavanceerde CIAM meldden 20 tot 52 procent vaker dat ze hun bedrijfsdoelstellingen via hun beveiligingsplannen hadden bereikt. Deze doelstellingen zijn het aantrekken (88%), bedienen (89%) en behouden (88%) van klanten.

In het algemeen zijn de deelnemers aan het onderzoek van mening dat de CIAM de privacyhindernissen overwint door ervoor te zorgen dat het verzamelen van gegevens strikt binnen de grenzen van het toestemmingsbeleid gebeurt. De meeste respondenten zeggen dat CIAM hen helpt de identiteit van klanten beter te beschermen (84%), het risico van bedreigingen voor klantgegevens te verminderen (86%) en inzichten te verkrijgen uit de klantgegevens die zij verzamelen (84%).

.