Hoofd : Bestandsextensies : .service Het dossier

.service Bestandsextensie

Bestandstype Systemd Service Unit File

Ontwikkelaar Lennart Poettering and Kay Sievers
Categorie Systeembestanden
Formaat N/A

.SERVICE optienummer

Een SERVICE-bestand is een service-unitbestand dat wordt meegeleverd met systemd, een init (initialisatie) -systeem dat door verschillende Linux-distributies wordt gebruikt voor het bootstraperen van gebruikersruimte en het beheren van processen. Het bevat informatie over het beheren van een servertoepassing of service, inclusief hoe u de service start of stopt en wanneer deze automatisch moet worden gestart.

Meer informatie

systemd init-systeem is een reeks programma's die deel uitmaken van verschillende Linux-distributies. Het systeem wordt gebruikt om verschillende aspecten van een server te beheren. Een eenheid is een hulpbron die kan worden beheerd en beheerd. Elke eenheid heeft een configuratiebestand dat bekend staat als een eenheidsbestand. Het achtervoegsel van het bestand van de eenheid geeft aan voor welk type eenheid het bestand configuratie-informatie opslaat.

systemd-eenheidbestanden bevinden zich standaard in de volgende map:

/ lib / systemd / systeem

systeembestanden die gecreëerd of aangepast zijn door de systeembeheerder bevinden zich in de volgende map:

/ etc / systemd / system /

Als u wilt bewerk het bestand met de SERVICE-unit niet rechtstreeks het SERVICE-bestand in de map. In plaats daarvan moet je het bestand kopiëren, de kopie bewerken en vervolgens het originele SERVICE-bestand overschrijven.

OPMERKING: systemd wordt opgestart door veel Linux-distributies, waaronder Red Hat, Arch Linux, Fedora, CentOS, Ubuntu, Mageia , CoreOS en Alpine Linux.

Programma's die SERVICE bestanden openen
Linux
Various Linux distributions

Over SERVICE bestanden

Ons doel is om u te helpen begrijpen waar het bestand met de extensie * .service verantwoordelijk voor is en hoe het te openen.

Het bestandstype Systemd Service Unit File beschrijvingen van programma's voor Mac, Windows, Linux, Android en iOS die op deze pagina worden vermeld, werden afzonderlijk onderzocht en geverifieerd met de opdracht BestandInfo. We streven naar 100% nauwkeurigheid en publiceren alleen informatie over de bestandsindelingen die we hebben getest en gecontroleerd.