Huis > W > Wat Ik Of Dat Ik?

Wat ik of dat ik?

Volgens Jan Renkema is de keuze tussen de betrekkelijke voornaamwoorden 'dat' en 'wat' afhankelijk van de bepaaldheid van het zelfstandig naamwoord. Het woord 'dat' wordt gebruikt als je verwijst naar een bepaald zelfstandig naamwoord. Voor onbepaalde verwijzingen gebruik je daarentegen 'wat'.

Lees verder

Mensen vragen ook: wat of dat of die?

Als het verwijst naar een concreet woord, gebruik je die of dat. Zie de voorbeelden op deze pagina. Als het verwijst naar iets onbepaalds (bijvoorbeeld 'iets' of 'alles'), gebruik je wat of dat. Een zelfstandig naamwoord kan mannelijk, vrouwelijk of onzijdig zijn. Is het iets wat of iets dat? Iets wat en iets dat zijn allebei juist. In een zin als 'Is er nog iets wat/dat ik moet weten? ' is zowel iets wat als iets dat mogelijk. Sommige mensen vinden iets wat iets beter, omdat het om iets onbepaalds gaat.

Wat is het verschil tussen dit en dat?

Verwijs je naar een de-woord of een meervoud, dan is deze of die juist. Verwijs je naar een het-woord of naar iets onbepaalds, dan is dit of dat juist. Dienovereenkomstig, is het alles wat of alles dat? Zowel alles wat als alles dat is correct. Veel taalgebruikers hebben in combinatie met alles en al een voorkeur voor wat. Dat is alles wat / dat ik voor jou kan doen. Dat is al wat / dat er is.

Hoe gebruik je verwijswoorden?

Verwijswoorden verwijzen terug naar iets wat eerder genoemd is, of wijzen vooruit naar iets dat kort daarna vermeld zal worden. Zo voorkom je herhaling van dezelfde woorden. Het gebruik van verwijswoorden zorgt ervoor dat onze tekst vlot leesbaar wordt. Vervolgens, is een persoon die of dat? Het betrekkelijk voornaamwoord die verwijst naar de-woorden; dat naar het-woorden, ongeacht het biologisch geslacht. Naar het-woorden die personen aanduiden (meisje, mannetje, vrouwtje, ventje, neefje, nichtje, familielid, Tweede Kamerlid enzovoort), wordt met dat verwezen.

Waarom die of dat?

Woorden in het meervoud zijn altijd de-woorden, dus als je verwijst naar iets in het meervoud gebruik je ook die. De beer die je daar ziet lopen, is erg hongerig. De kleren die Mart draagt, zijn erg mooi. Wanneer je verwijst naar woorden die als lidwoord het hebben, gebruik je dat. Hoe gaat het met hun of hen? Je gebruikt hun als een meewerkend voorwerp, bijvoorbeeld in de zin: Ik geef hun nog een kans. Je gebruikt hen als een lijdend voorwerp, bijvoorbeeld in de zin: Ik geloof hen. Als je twijfelt, kun je in beide gevallen hun en hen vervangen door ze.

Is iets dat?

'Iets wat' en 'iets dat' zijn beide correct Nederlands. Welke vorm je kiest is in veel gevallen een kwestie van persoonlijke voorkeur. Sommige uitgeverijen bevelen 'iets wat' aan, omdat het woordje 'iets' onbepaaldheid uitdrukt. Daarbij past 'wat' beter dan 'dat'.

Door Grand

Is het wilt of wil? :: Wat is een CSV export?
Handige links