Huis > I > Is Het Wilt Of Wil?

Is het wilt of wil?

Het werkwoord willen geven we in de derde persoon enkelvoud geen -t: hij wil, wil hij. De vorm hij wilt* (of wilt hij*) is niet correct.

Lees verder

Gerelateerde artikelen

Wat is belangrijk als je een automatische inhoudsopgave wilt invoegen?

Het is belangrijk om uw inhoudsopgave up-to-date te houden. Wanneer u nieuwe titels toevoegt of de paginanummers wijzigt, zal uw inhoudsopgave niet automatisch worden bijgewerkt.

Dienovereenkomstig, wat is het leukste dat of wat?

Zowel het mooiste wat als het mooiste dat is correct als het mooiste niet verwijst naar iets specifieks, maar naar iets in algemene zin. Wat is dan het gebruikelijkst. Dat is het mooiste wat / dat ons kon overkomen. Dat is het mooiste wat / dat ik ooit gezien heb. Dienovereenkomstig, is het sommige of sommigen? Als sommige naar personen verwijst en zelfstandig gebruikt wordt, schrijven we sommigen. Sommige is zelfstandig gebruikt als er niet meteen een zelfstandig naamwoord op volgt en sommige ook niet aangevuld kan worden met een zelfstandig naamwoord uit dezelfde zin of de zin die onmiddellijk voorafgaat.

Wat is een verwijs woord?

Verwijswoorden zijn woorden die (terug) verwijzen naar iets wat al eerder genoemd is, of vooruit wijzen naar een woord dat nog komen gaat. Het woord waar verwijswoorden naar verwijzen noem je een antecedent. Trouwens, waarom is het de of het? Voor mannelijke en vrouwelijke woorden komt namelijk altijd de, voor onzijdige woorden altijd het. Soms hebben woorden twee geslachten, bijvoorbeeld én mannelijk én vrouwelijk, of én vrouwelijk én onzijdig. Als het woord én onzijdig is én daarnaast mannelijk of vrouwelijk, kun je kiezen of je er de of het voor zet.

Gerelateerde artikelen

Wat wilt IPA zeggen?

Ook al wordt het vaak gespeld als Indian Pale Ale, de afkorting staat er voor. Veel mensen denken dat dit bier uit India komt. Een van de populairste speciaalbieren ter wereld is deIPA.

Trouwens, wat bestaat uit of dat bestaat uit?

Het werkwoord bestaan kan zowel met in als met uit gecombineerd worden. De combinatie bestaan uit betekent 'samengesteld zijn uit'. We gebruiken bestaan uit om aan te geven dat de genoemde zaak verschillende delen bevat en om een opsomming te geven van die delen. Wat wij doen of dat wij doen? Je kunt verwijzen naar een zelfstandig naamwoord waar het bij hoort: het/een boek, het/een paard, het/een idee, het/een gevoel. Dan is het dat.

Waar als betrekkelijk voornaamwoord?

Een betrekkelijk voornaamwoord verwijst naar een woord dat eerder is genoemd, zoals die en dat. Het verbindt twee zinnen met elkaar. De tweede zin, die begint met het betrekkelijk voornaamwoord, noem je de betrekkelijke bijzin. Ook kan het voornaamwoord wat verwijzen naar een zin die daarvoor staat. Daarvan, welke vraag moet je stellen om het verwijswoord te vinden? Je ziet dat in dit voorbeeld eerst het verwijswoord genoemd wordt. Waarnaar verwijst 'hun'? Het antwoord op die vraag is: Sjoerd en Kas. Het woord 'hun' verwijst dus naar Sjoerd en Kas.

Wat is een voorbeeld van een bijwoord?

Een bijwoord is een woord dat meer informatie geeft over een ander woord in de zin, of over de hele zin. Zo is heel in 'Zij is heel aardig' een bijwoord; en in 'Ik kom morgen niet' zitten twee bijwoorden: morgen en niet.

Door Norene

Vergelijkbare artikelen

Kan DMG bestand niet openen Mac? :: Wat ik of dat ik?
Handige links