Flowchart

Een stroomdiagram is een diagram dat een workflow, proces, systeem of computeralgoritme weergeeft. Het toont de afzonderlijke stappen van een proces in opeenvolgende volgorde. Het kan worden gebruikt om complexe of langdurige processen te documenteren, bestuderen, plannen, verbeteren of communiceren via een diagram dat duidelijk en gemakkelijk te begrijpen is. Een stroomdiagram gebruikt gewoonlijk rechthoeken, ovalen, ruiten of vierkanten om de stappen te definiëren. Deze vormen zijn verbonden door pijlen, die de stroom of volgorde van het proces aangeven. Elementen die in een stroomschema kunnen worden opgenomen, zijn onder meer reeksen van acties, materialen of diensten die het proces binnenkomen of verlaten, beslissingen die moeten worden genomen, de betrokken mensen, de tijd die ermee gemoeid is en procesmetingen. Hieronder ziet u een voorbeeld van een stroomschema:

Flowchart gebruikt

Algemeen gebruik van een stroomschema is onder meer:

  • Om uit te beelden hoe een proces verloopt
  • Om een ​​verbeterproces te bestuderen, zoals het identificeren van bottlenecks
  • Om een ​​proces te documenteren en te analyseren
  • Om een ​​proces te standaardiseren voor efficiëntie en kwaliteit

Een opvoeder kan een stroomschema gebruiken om cursussen en academische vereisten te plannen of een wettelijk of civiel proces te laten zien, zoals kiezersregistratie. Een verkoper kan het gebruiken om een ​​verkoopproces in kaart te brengen of onderzoeksstrategieën te plannen. Een fabrikant kan het gebruiken om de fysieke of chemische samenstelling van een product aan te duiden. Een ingenieur kan het gebruiken om de levenscyclus van een constructie te beoordelen.

Soorten stroomdiagrammen

Hoewel er een eindeloos aantal variaties en versies van een stroomdiagram is, zijn er vier hoofdtypen waar alle andere onder vallen:

  • Proces stroomschema: Een processtroomschema is doorgaans het meest veelzijdige diagram, omdat het op vrijwel alles kan worden toegepast, zoals het in kaart brengen van rollen en verantwoordelijkheden.
  • Workflow stroomschema: Een workflow-diagram laat zien hoe een bedrijf of proces functioneert. Het kan worden gebruikt om nieuwe medewerkers op te leiden of potentiële probleemgebieden binnen een proces te ontdekken.
  • Stroomschema zwembaan: Een stroomdiagram met zwembaan laat zien hoe afzonderlijke afdelingen, processen of medewerkers met elkaar omgaan. Dit stroomschema verschilt van een werkstroomschema doordat het het mogelijk maakt om verschillende categorieën te creëren waarin activiteiten plaatsvinden. Deze grafiek kan worden gebruikt om een ​​compleet proces te illustreren dat interageert met verschillende segmenten van een organisatie.
  • Gegevensstroomschema: Een gegevensstroomdiagram geeft weer hoe gegevens in en uit een informatiesysteem stromen. Een datastroomdiagram wordt meestal gebruikt voor softwareontwikkeling en -ontwerp.