Hoofd : Bestandsextensies : .wfm Het dossier

.wfm Bestandsextensie

Bestandstype1 Pro Tools Wave Cache File

Ontwikkelaar Avid Technology
Categorie Geluidsbestanden
Formaat Binary

Wat is WFM file?

Bestand gegenereerd door Pro Tools, een professionele applicatie voor het opnemen, bewerken en mixen van audio; slaat golfvorminformatie op die Pro Tools heeft berekend voor audiobestanden; stelt Pro Tools in staat om een voorbeeld van de golfvorm in de software weer te geven.

Meer informatie

WFM-bestanden fungeren als een cache, zodat Pro Tools de informatie in het audioformulier niet opnieuw hoeft te berekenen telkens wanneer een sessie wordt geopend. WFM-bestanden worden opgeslagen met Pro Tools-sessiebestanden ( .PTX of .PTF ).

Programma's die WFM bestanden openen
Windows
Avid Pro Tools
Macintosh
Avid Pro Tools

Bestandstype2 Tektronix Waveform Data File

Ontwikkelaar Tektronix
Categorie Gegevensbestanden
Formaat Binary

.WFM optienummer2

Gegevensbestand gemaakt door Tektronix-oscilloscopen en logica-analyzers, die worden gebruikt om elektronische circuits en signaalspanningen te testen; slaat zowel de signaalinformatie als de displayinformatie op het display van het apparaat op; gebruikt voor het maken van tijd versus spanningsgrafieken.

Meer informatie

WFM-bestanden kunnen worden geopend met WaveStar-software en kunnen worden geconverteerd naar andere standaardindelingen met behulp van de Tektronix Windows Oscilloscope WFM Converter. WFM-bestanden worden bijvoorbeeld soms geconverteerd naar .CSV of door tabs gescheiden tekstbestanden en vervolgens geïmporteerd in een wetenschappelijke analyseapplicatie zoals MATLAB.

Programma's die WFM bestanden openen

Bestandstype3 dBASE Form

Ontwikkelaar dataBased Intelligence
Categorie Gegevensbestanden
Formaat N/A

.WFM optienummer3

Formulier dat wordt gebruikt voor het invoeren en wijzigen van gegevens in een dBASE-database

Programma's die WFM bestanden openen
Windows
dBase
dataBased Intelligence Visual dBASE

Over WFM bestanden

Ons doel is om u te helpen begrijpen waar het bestand met de extensie * .wfm verantwoordelijk voor is en hoe het te openen.

Het bestandstype dBASE Form beschrijvingen van programma's voor Mac, Windows, Linux, Android en iOS die op deze pagina worden vermeld, werden afzonderlijk onderzocht en geverifieerd met de opdracht BestandInfo. We streven naar 100% nauwkeurigheid en publiceren alleen informatie over de bestandsindelingen die we hebben getest en gecontroleerd.