Wat is de BSI?

Het Bundesamt für Informationsicherheit bestaat sinds januari 1991. Het geeft voorlichting over het onderwerp veiligheid bij het gebruik van computergebaseerde technologieën en levert ook eigen bijdragen aan de IT-beveiliging.

Het BSI is een federaal bureau voor veiligheid op het gebied van informatietechnologie. Het is gevestigd in Bonn, de voormalige federale hoofdstad. Bij het Bundesamt für IT-Veiligheit werken deskundigen op het gebied van informatica en natuurwetenschappen die tot taak hebben de computerbeveiliging duurzaam te verbeteren. De IT-deskundigen onderzoeken de oorzaken van computercrashes en van beveiligingslekken die door hackers worden uitgebuit in het kader van de moderne cybercriminaliteit. Het Federaal Bureau voor IT-beveiliging werkt er consequent aan om deze functionele storingen en leemten in de beveiliging te voorkomen.

Acht Abteilungen

Das Bundesamt für IT-Sicherheit ist in acht Abteilungen gegliedert:

  • BL: Beratung für Bund, Länder und Kommunen,
  • Cybersicherheit in der Digitalisierung und für elektronische Identitäten,
  • KM: Krypto-Technik und IT-Management,
  • OC: Operative Cyber-Sicherheit,
  • SZ: Standardisierung und Zertifizierung,
  • TK: Technik-Kompetenzzentren,
  • WG: Cyber-Sicherheit für Wirtschaft und Gesellschaft,
  • Z: Zentrale Aufgaben.

Doordat het BSI de nationale autoriteit voor cyberveiligheid van de Bondsrepubliek Duitsland is, stimuleert het de samenwerking tussen de federale en deelstaatregeringen, zodat er met een hoge mate van efficiëntie uniforme beveiligingsnormen kunnen worden opgesteld.

De taken van het BSI

Het Bundesamt für Informationssicherheit heeft tot taak te zorgen voor een solide basisbescherming van IT en voor een zo goed mogelijke cyberveiligheid in de Bondsrepubliek Duitsland. De digitale samenleving is evenzeer een onderwerp als de industriestandaarden die onmisbaar zijn in de IT-sector. Kritieke infrastructuren worden gecontroleerd en de cryptotechnologie wordt gecontroleerd op haar mogelijke negatieve gevolgen. Daartoe biedt het Bundesamt für Informationssicherheit deskundig advies dat ter beschikking staat van ondernemingen, burgers en overheidsinstellingen. Daarnaast is het de taak van het BSI om normen en criteria voor IT-beveiliging te ontwerpen en te publiceren.

Gebruik van de diensten van het Bundesamt für IT-Veiligheit

Het BSI heeft voor IT-beveiliging in Duitsland nog meer te bieden dan het klassieke advies. Zo werd een compendium IT-Grundschutz samengesteld door het Federaal Bureau voor Veiligheid of zijn deskundigen. Daarnaast worden opleidingen aangeboden die gericht zijn op specifieke onderwerpen, zoals IT-Grundschutz of algemene criteria. Er worden CC- en TR-certificaten aangeboden, die worden toegekend op basis van vaste veiligheidscriteria. Er zijn ook regelmatig evenementen over relevante IT-onderwerpen. Met het BSI magazine geeft het Federaal Bureau voor Informatiebeveiliging ook een eigen publicatie uit. Sociale media worden ook gebruikt voor public relations: Het Federaal Veiligheidsbureau biedt netwerken aan via Facebook, Twitter en Xing, alsook een RSS-newsfeed.