Vaardigheden van werknemers: grotendeels onbekend

Uit de studie “The Reskilling Revolution” van Talentsoft en de Fosway Group blijkt dat meer dan de helft van de ondervraagde werkgevers de vaardigheden van hun werknemers niet kent en ze daardoor niet effectief kan inzetten.

Er is een tekort aan geschoolde werknemers, dat steeds nijpender wordt. Maar misschien is het nodige talent al lang in dienst van het bedrijf, maar blijft het onontdekt. Talentsoft, leverancier van SaaS-applicaties op het gebied van HR- en talentmanagement, heeft samen met HR-brancheanalist Fosway Group een enquête gehouden onder bedrijven over het onderwerp vaardigheden van werknemers. Uit het onderzoek bleek dat 55% van de werkgevers zich niet bewust is van de vaardigheden van hun werknemers. Slechts 5 procent maakt effectief gebruik van de vaardigheden van hun personeel om teams te reorganiseren en te herstructureren op basis van hun competenties. Bovendien heeft slechts 7 procent van de respondenten een geïntegreerde aanpak waarbij rekening wordt gehouden met de individuele vaardigheden van elke werknemer om een alomvattende werknemerservaring te creëren.

Competentieprofielen veranderen

Digitalisering heeft een grote invloed op de competentievereisten voor toekomstige beroepen. Vaardigheden op het gebied van data science en analytics staan met 62 procent bovenaan de lijst van topvaardigheden, op de voet gevolgd door digitale vaardigheden met 61 procent. Maar het zijn niet alleen de harde vaardigheden waarnaar steeds meer vraag is. De ondervraagde bedrijven zeggen bijvoorbeeld dat teamwerk en samenwerking (58%), leiderschap en management (58%), en vaardigheden op het gebied van project-, veranderings- en transformatiemanagement (47%) ook erg belangrijk worden.

“Ons professionele leven verandert tegenwoordig snel”, zegt Elton Schwerzel, Managing Director DACH bij Talentsoft. “Door digitalisering en automatisering zijn starre functieprofielen en eisen aan werknemers verouderd. Om het transformatieproces tot een goed einde te brengen, geloven wij bij Talentsoft in het benutten van de vaardigheden van elk individueel talent, het verder ontwikkelen ervan en het aanpassen ervan aan de doelstellingen van het bedrijf. Dit vereist software die realtime analyses en inzichten kan bieden, evenals gepersonaliseerde leerinhoud en feedbackgesprekken. Deze technische ondersteuning legt de basis voor de arbeidswereld van de toekomst voor zowel ondernemers als werknemers”.

Over de studie

De Fosway Group heeft samen met Talentsoft tussen augustus 2020 en januari 2021 128 HR-beslissers uit de EMEA-regio ondervraagd in het kader van de studie “The Reskilling Revolution”.