Software : Oracle : Oracle Java Virtual Machine

Oracle Java Virtual Machine

Versie
8
Platforms
Licentie Open Source
Categorie System

Software Review

Hoofdfuncties

  • Laat Java-programma's op meerdere platforms draaien
  • Gebaseerd op open source, gratis technologie
  • Continu bijgewerkt en verbeterd door de ontwikkelaars

De Java Virtual Machine (JVM) is een virtuele machine die Java-programma's uitvoert. Als de JVM niet is geïnstalleerd, wordt er geen Java-programma op de hostcomputer uitgevoerd. De JVM maakt deel uit van de Java Runtime Environment (JRE), wat gebruikers het vaakst tegenkomen wanneer ze "Java" op hun computer installeren.

Een van de grote voordelen van de Java Virtual Machine is dat het laat hetzelfde Java-programma op meerdere platforms draaien (bijv. Windows, Linux, Mac, enz.) met dezelfde codebase. De JVM interpreteert het gecompileerde programma op dezelfde manier, ongeacht het platform waarop het wordt uitgevoerd. De kunst is dat het aan de platformspecifieke JVM is om goed met het systeem te integreren, zodat het transparant is voor de gebruiker.

De Java-programmeertaal en de JVM zijn geweldige technologieën. Hoewel de "write once, run anywhere" -functie handig is voor ontwikkelaars, is het vaak lastig voor gebruikers omdat ze de JVM moeten installeren voordat een Java-programma op hun computers wordt uitgevoerd. Gezien dit probleem wordt de JVM soms als hinderlijk ervaren. Toch is Java gebruikt om met succes grote softwaretoepassingen in diverse eindgebruikerscontexten in te zetten.

Bijgewerkt: 10 augustus 2016

▶ Primaire bestandsextensie

.class – Java Class File

▶ Andere bestandsextensies gebruikt Oracle Java Virtual Machine 8

Ondersteunde bestandstypes
.EAR Java Enterprise Archive File
.MF Java Manifest File
.JAR Java Archive File
.JNLP Java Web Start File
.WAR Java Web Archive
Extra gerelateerde bestandsindelingen
.JSP Java Server Page
.JAV Java Source File
.JAVA Java Source Code File
.JHTML Java HTML Web Page
.PROPERTIES Java Properties File