Hoofd : Blader : Database bestanden

Database bestanden

Databasebestanden slaan gegevens op in een gestructureerde indeling, geordend in tabellen en velden. Individuele vermeldingen in een database worden records genoemd. Databases worden vaak gebruikt voor het opslaan van gegevens waarnaar wordt verwezen door dynamische websites.