Hoofd : Blader : Pagina-indeling Bestanden

Pagina-indeling Bestanden

Paginalay-outbestanden zijn documenten die zowel tekst- als afbeeldingsgegevens kunnen bevatten. Ze bevatten ook opmaakinformatie, die het paginaformaat, de marges en de manier waarop de inhoud op de pagina is georganiseerd definieert. Paginalay-outdocumenten worden vaak gebruikt voor het maken van afdrukbare publicaties, zoals kranten, tijdschriften en brochures.