Hoofd : Blader : Backup bestanden

Backup bestanden

De categorie Back-upbestanden bevat afzonderlijke back-ups van bestanden en bestanden met betrekking tot back-upsoftware. Individuele back-upbestanden worden vaak automatisch gegenereerd door softwareprogramma's. Back-upsoftwarebestanden bevatten incrementele back-ups en volledige systeemback-ups.