Hoofd : Blader : Instellingen bestanden

Instellingen bestanden

Instellingen bestanden slaan instellingen op voor het besturingssysteem en applicaties. Deze bestanden zijn niet bedoeld om te worden geopend door de gebruiker, maar worden gewijzigd door de overeenkomstige toepassing wanneer de programmavoorkeuren worden gewijzigd. Instellingenbestanden kunnen ook voorkeurenbestanden of configuratiebestanden worden genoemd.