Software : Vim : Vim

Vim

Versie
7
Platform
Licentie Open Source
Categorie Programming

Software Review

Hoofdfuncties

  • Uitvoerig aanpasbaar
  • Gebruikt aanpasbare sleuteltoewijzingen om werk te automatiseren
  • Vergelijkt en voegt bestanden samen
  • Ondersteunt uitgebreide reguliere expressies
  • Toegankelijk via een opdrachtregelinterface of GUI

Vim is een gratis en open bronteksteditor ontworpen voor het bewerken van broncode. Het heeft een scherpere leercurve dan de meeste andere eenvoudige teksteditors en is niet bedoeld voor beginnende gebruikers. Vim is ook beschikbaar op Mac als MacVim en Windows als gVim.

Vim is ontworpen om in hoge mate aanpasbaar te zijn, zodat u uw ervaring kunt personaliseren en uw productiviteit kunt maximaliseren. U kunt het gebruiken met een grafische gebruikersinterface of via een opdrachtregelinterface. Hiermee kunt u uw eigen sleuteltoewijzingen definiëren om reeksen toetsaanslagen te automatiseren of aangepaste functies aan te roepen. Er zijn ook veel plug-ins beschikbaar om aan de functionaliteit van Vim toe te voegen.

Als u zeer bekwaam bent met computers en uw applicaties liever gebruikt met minimale GUI-interferentie, is Vim een goede teksteditor voor u. Als je geen zin hebt om Vim te leren gebruiken, is een eenvoudige teksteditor zoals Notepad of TextEdit een betere keuze.

Bijgewerkt: 29 april 2014

▶ Primaire bestandsextensie

.txt – Plain Text File

▶ Andere bestandsextensies gebruikt Vim 7

Ondersteunde bestandstypes
.HS Haskell Script
.TEX LaTeX Source Document
.BSH BeanShell Script
.S Source Code File
.ASM Assembly Language Source Code File
.ANS ANSI Text File
.M Objective-C Implementation File
.M Mercury Source Code File
.AWK AWK Script
.MD Machine Description File
.EXW Euphoria Source code File
.GVIMRC GVim Runtime Configuration File
.ERR Error Log File
.COMMAND Terminal Command File
.C C/C++ Source Code File
.CELX Celestia Script
.CFG Configuration File
.CFG Wesnoth Markup Language File
.CSH C Shell Script
.BVH Biovision Hierarchy Animation File
.DXL Domino XML Language File
.P6 Perl 6 Source Code File
.H C/C++/Objective-C Header File
.INC Include File
.A Static Library
.MXML Flex MXML Component
.PHP3 PHP 3 Web Page
.JAVA Java Source Code File
.JSON JavaScript Object Notation File
.CGI Common Gateway Interface Script
.MARKDOWN Markdown Documentation File
.RPY Python Script
.RST reStructuredText File
.SH Bash Shell Script
.ML ML Source Code File
.PROPERTIES Java Properties File
.UTF8 Unicode UTF8-Encoded Text Document
.SQL Structured Query Language Data File
.YML YAML Document
.CONF Unix Configuration File
.LHS Literate Haskell Script
.LUA Lua Source File
.L Lex Source File
Extra gerelateerde bestandsindelingen
.VIMRC Vim Runtime Configuration File
.TLD Tag Library Descriptor File
.MD Markdown Documentation File
.GALAXY Blizzard Galaxy File
.J Java Source File
.JAV Java Source File
.MAN Unix Manual
.MDOWN Markdown File
.VIM Vim Settings File
.YAML YAML Document
.LDF Lingoes Dictionary Source File
.LPD LPD Daemon Print Permissions File
.LIST APT List File
.LTX LaTeX Document